Until Every Woman Knows >

Hasta que toda mujer sepa >

 > حتى تعرف كل امرأة

जबसम्म हरेक महिलालाई थाहा हुँदैन >

Hanggang Malaman ng Bawat Babae >

直到每个女人都知道 >

जब तक हर महिला नहीं जानती >

Si Hesus at mga Kababaihan

SA UNANG SIGLO AT NGAYON

Until Every Woman Knows >

Hasta que toda mujer sepa >

 > حتى تعرف كل امرأة

जबसम्म हरेक महिलालाई थाहा हुँदैन >

Hanggang Malaman ng Bawat Babae >

直到每个女人都知道 >

जब तक हर महिला नहीं जानती >

We are translating The Jesus and Women Bible Study by Kristi Mclelland into as many languages as we can, so women everywhere know the restorative justice that Jesus brings.

Watch Jesus and Women in your language!

about US

We are translating The Jesus and Women Bible Study by Kristi Mclelland into as many languages as we can, so women everywhere know the restorative justice that Jesus brings.

TUNGKOL KAY KRISTI

Si Kristi ay isang guro sa Williamson College at naglilingkod bilang isang kulturalista ng Bibliya. Pinagdalubhasaan niya ang Christian Education sa Dallas Theological Seminary at ibinigay ang kanyang buhay sa pagtuturo sa mga tao kung paano aralin ang Bibliya.

makibahagi!

Nais mo bang makitang ang mga Kursong ito sa Bibliya ay maisalin sa IYONG wika? Hinahanap namin ang mga tao na nais makibahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan ng Salita ng Diyos... Hanggang malaman ng bawat babae.