Si Hesus at mga Kababaihan

SA UNANG SIGLO AT NGAYON

Si Hesus at mga Kababaihan

SA UNANG SIGLO AT NGAYON

makibahagi!

MAG-DONATE

Salamat sa iyong kabutihang-loob! Nagbibigay ka ng mga libreng mapagkukunan para tumulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng mapagbigay na hustisya ng Diyos para sa kababaihan sa buong mundo.

ISALIN

Mayroon ka bang wikang gusto mong makitang isinalin si Jesus at ang mga Babae? Ipaalam sa amin!

IBAHAGI MO ANG IYONG KWENTO!

Naranasan mo na ba ang pag-aaral ni Jesus and Women nang mag-isa o kasama ng iyong komunidad? Gusto naming marinig mula sa iyo. Padalhan kami ng mga komento, kwento, at larawan.